Kallelse till Birdieklubbens årsmöte

Kallelse till Birdieklubbens årsmöte

Birdieklubbens medlemmar kallas till årsmöte
Tid: Lördag 24 februari 2018 kl 14.00
Plats: NBS klubbhus i Näsbyviken

Förslag till dagordning fanns på sid 4 i Birdieblad 2017-1. Klicka för att visa Vägbeskrivning, se karta.  Med bil från Stockholm, E18 mot Norrtälje, ta av vid Lahäll, kör Lahällsvägen åt höger förbi Lahälls hållplats till Djursholmsvägen där du svänger vänster och kör 40 m och sväng sedan höger in på Fiskarstigen där du parkerar. Rött spår på kartan. E18 från Norrtälje  grönt spår. Västerifrån blått spår.

Roslagsbanan mot Näsby Park från Östra Station kl 13.40, stig av vid Lahälls hållplats 13.56 (halvtimmestrafik). Av hänsyn till åkande med tåg börjar mötesförhandlingarna först 14.15.